De Kuurnse ezeltjes

Het gebeurde allemaal in de vroege middeleeuwen…

De boeren van het platteland trokken al heel vroeg in de morgen met hun zwaarbeladen ezels van Kuurne naar de vroegmarkt in de stad Kortrijk om er hun waren te verkopen.

Gewekt door het lawaai van die ezelskaravaan zeiden de Kortrijkzanen ietwat geprikkeld: “Daar zijn de ezels van Kuurne alweer!”. En zo werden de Kuurnenaars ‘de ezels’ genoemd.

Een naam die bij velen een nare bijklank heeft, maar Kuurnenaars zijn er fier op !!!

Ezels zijn niet dom, ze hebben voor alles wel een oplossing, ook al is die niet altijd evident. En koppig zijn ze alleen als je onredelijke zaken verwacht. Daarbij zijn ze gedienstig en sterk, en ze kunnen heel wat lasten dragen. Het is dan ook met een zekere fierheid dat de Kuurnenaars zeggen:

‘Wie dagelijks werkt als een bij,

kracht heeft als een stier,

werkt als een paard

en ’s avonds zo moe is als een hond,

die moet maar eens naar een dierenarts :

’t zou kunnen dat hij een ezel is!’

Deze serie Kuurnse ezeltjes zijn dan ook een ode aan Kuurne en zijn wereldbefaamde

inwoners “De ezels”.

Deze Kuurnse ezeltjes zijn gemaakt van isomo en houtpulp,

zijn ongeveer 10 á 15 cm hoog en zijn te koop vanaf € 80 per stuk.

- gepersonaliseerde ontwerpen zijn mogelijk op aanvraag

- een must voor elke Kuurnenaar en dierenliefhebber

- een geschenk dat bij elke gelegenheid past